جستجو
فارسی - پست بار

اخذ نمایندگی پست بار

شرایط اخذ نمایندگی بازار متریال - پست بار

پیش نیاز های نمایندگی

دفتر کار حداقل 20 متر (مسکونی نباشد)

خط تلفن ، آب و گاز و برق مستقل و بستر اینترنت مناسب

سرمایه لازم برای اداره شعبه

عدم همکاری همزمان  با شرکتهای رقیب

ضامن معتبر

حداقل لیسانس و یا سابقه 10 ساله موثر در زمینه کسب و کار مرتبط

مدارک لازم

کپی شناسنامه برابر اصل

کپی کارت ملی برابر اصل

دو قطعه عکس 4×3

کپی مدرک تحصیلی برابر اصل

تضمین طبق قرارداد

گواهی عدم سوء پیشینه به نام شرکت معماران

قرارداد نمایندگی امضا شده و گواهی امضا

لینک دانلود قرارداد اخذ نمایندگی

نمونه سفته تکمیل شده

جدول درآمد نمایندگی که ماهیانه در پنجم هر ماه  به کیف پول نماینده اضافه می گردد.

لطفا مدارک تکمیلی را به ایمیل info@bazaramaterial.com یا info@postbar.ir ارسال نمایید